Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydawnictwo Św. Pawła. Duży format.

W naszej ofercie znajdą Państwo różne wydania i formaty Pisma Świętego wydawnictwa Świętego Pawła.

Pismo Święte wydawnictwa Świętego Pawła. Stary i Nowy Testament.

Księgi Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu zostały przetłumaczone z języków: hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Owocem długich i trudnych prac był Nowy Testament i Psalmy wydane w 2005 r., a 2,5 roku później zakończono prace nad całością Pisma Świętego. Zalety najnowszego przekładu Pisma Świętego:

– język zrozumiały dla dzisiejszego odbiorcy,
– tłumaczenie wierne tekstowi oryginalnemu,
– zwięzłe wprowadzenie do większych zbiorów (np. do Ewangelii),
– wprowadzenie do każdej Księgi, pozwalające czytelnikowi uchwycić kontekst jej powstania i istotę zawartej w niej treści,
– komentarze do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny, ukazujące główne myśli oraz przesłanie w nich zawarte, zrozumiały współczesny język,
– odnośniki do innych miejsc w Biblii umieszczone na wewnętrznych marginesach stron,
– skrócone nazwy Ksiąg wraz z zakresami tekstu biblijnego, umieszczone zostały w dolnych rogach stron, ułatwiają szukanie wybranego miejsca w Biblii,
– słownik biblijny,
– tablice chronologiczne przybliżające kontekst historyczny wydarzeń biblijnych,
– mapy.

Imprimatur

Biblia posiada Imprimatur oraz Nihil Obstat, została opracowana zgodnie z doktryną Kościoła oraz zatwierdzona do druku.

Paginacja

Pismo dostępne również w wersji z paginatorami. Paginatory są to znaczniki umieszczone na brzegach kart Pisma Świętego, niejednokrotnie w specjalnie przygotowanych wcięciach, ułatwiające odnajdywanie wybranych ksiąg i fragmentów w tekście.

Pismo Święte w tłumaczeniu Paulistów to jedno z najpopularniejszych wydań Pisma Świętego.

Pisma Święte dostępne są również w naszym sklepie on-line.

Może Cię również zainteresować: